نمودار قیمت ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲