سراج توس  »  ورق روغنی   »   ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲

نمودار قیمت ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲