نمودار قیمت ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲