سراج توس  »  ورق روغنی   »   ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۴

نمودار قیمت ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۴