سراج توس  »  ورق روغنی   »   ورق روغنی ۱ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲

نمودار قیمت ورق روغنی ۱ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲