نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲