نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۹ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲