نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۹ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲