سراج توس  »  ورق روغنی   »   ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲

نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲