نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲