سراج توس  »  ورق روغنی   »   ورق روغنی ۰.۸ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲

نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۸ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲