نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۸ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲