نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲