سراج توس  »  ورق روغنی   »   ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۴

نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۴