نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۷ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲