نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲