نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲