سراج توس  »  ورق روغنی   »   ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲

نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲