نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲