نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲