نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲