نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۴ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲