نمودار قیمت ورق روغنی ۰.۳ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲