نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۱.۸ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول