نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول