نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول