نمودار قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول