نمودار قیمت ورق سیاه ۸ مجتمع فولاد سبا ۱۵۰۰ رول St۳۷