سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷