سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷