سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷