سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۴۰ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۴۰ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷