» ورق سیاه ۳ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷

ورق سیاه ۳ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷