سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۳۵ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۳۵ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷