» ورق سیاه ۲.۵ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷

ورق سیاه ۲.۵ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷