نمودار قیمت ورق سیاه ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷