سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۳۷