نمودار قیمت ورق سیاه ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۳۷