سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷