سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۲۵ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۲۵ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷