سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷