سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۱۲ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۱۲ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷