سراج توس  »  ورق سیاه   »   ورق سیاه ۱۰ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷

نمودار قیمت ورق سیاه ۱۰ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷