نمودار قیمت ورق اسید شویی ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷