پیش بینی ۳ ماهه قیمت دلار

پیش بینی 3 ماهه قیمت دلار

همان‌طور که اکثر تحلیل‌گران اقتصادی، کاهش مقطعی قیمت جهانی کامودیتی ها را پیش بینی می‌کنند، در ایران، قیمت دلار، مرز روانی ۱۶۰۰۰ تومان را شکسته است و بر اساس پیش‌بینی ۳ماهه بازار انتظار افزایش قیمت دلار تا ۱۸۰۰۰ تومان تا انتهای اردیبهشت ماه به دلایل زیر مختلف وجود دارد.در این مقاله از « سراج توس» دلایل افزایش قیمت دلار را بیان خواهیم کرد.

۵ دلیل برای افزایش قیمت دلار

۱.کاهش یا قطع مقطعی صادرات و عدم ورود ارز به داخل کشور

۲.کاهش شدید قیمت نفت و کاهش صادرات ایران

۳. انتظار تورم ۲۰درصدی تا انتهای اردیبهشت ماه

۴.افزایش هزینه‌های عمومی دولت برای مصارف بهداشتی و بیمارستانی

۵.موج افزایش ناگهانی نقدینگی و ارز بعد از فروکش کردن اپیدمی کرونا و احتمال زیاد در اواسط اردیبهشت ماه و یا نهایتاً اوایل خرداد ماه

رشد قیمت دلار در ایران، باعث خنثی کردن اثر کاهش قیمت‌های جهانی می‌شود و در اوایل خرداد ماه به دلیل فروکش نرخ اپیدمی کرونا با افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها، افزایش قیمت دلار و رونق چشم‌گیر کسب‌و‌کارها، شرایط تورمی حداقل بیست درصدی دور از ذهن نخواهد بود.

مطالب مرتبط