قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه یکی از انواع ورق های سرد است که  پوششی از فلز روی در دو طرف آن( سطح داخلی و خارجی) به منظور محافظت در برابر زنگ زدگی ایجاد شده است.

قیمت ورق گالوانیزه ارتباط مستقیمی با قیمت بازار فولاد داشته و با توجه به نوسانات این بازار، اطلاع از قیمت لحظه ای ورق گالوانیزه  دارای اهمیت فراوانی ست.

ورق گالوانیزه یکی از پر کاربردترین انواع ورق در خودروسازی، تولید لوازم خانگی و ساختمانی  و … است.

همچنین باید بیان کرد که  ورق گالوانیزه در بازه ابعاد 0/18 تا ۲  میلی متر عرضه می‌شود و عموماً به صورت رول عرضه می‌شود.

از مهم‌ترین کارخانه‌های تولید کننده ورق گالوانیزه می‌توان به فولادمبارکه اصفهان ،ورق خودروچهارمحال و بختیاری ، صنایع ورق هفت الماس ، فولاد امیرکبیرکاشان ،کارخانجات نورد و لوله سمنان و … اشاره کرد.

برای اطلاع از قیمت لحظه ای ورق گالوانیزه می‌توانید با شماره تلفن ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۱ تماس گرفته و در جدول زیر آخرین تغییرات قیمت ورق گالوانیزه را مشاهده نمایید.

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای لطفا تماس بگیرید ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۱

پاک کردن فیلتر
کد نام ضخامت (م‌م) ابعاد (م‌م) حالت کارخانه انبار واحد قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
g۷۲۴۸ ورق گالوانیزه ۰.۹... ورق گالوانیزه ۰.۹ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۹ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
g۴۵۰۴ ورق گالوانیزه ۲... ورق گالوانیزه ۲ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۲ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۶,۹۰۰
g۸۸۶۱ ورق گالوانیزه ۰.۵۵... ورق گالوانیزه ۰.۵۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۵۵ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۳۱,۸۰۰
g۸۹۷۱ ورق گالوانیزه ۰.۵... ورق گالوانیزه ۰.۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۵ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۳۳,۲۰۰
g۲۵۰۹ ورق گالوانیزه ۰.۴۵... ورق گالوانیزه ۰.۴۵ شرکت ورق خودرو ۱۰۰۰ رول ۰.۴۵ ۱۰۰۰ رول شرکت ورق خودرو اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۲۶۴۹ ورق گالوانیزه ۰.۴... ورق گالوانیزه ۰.۴ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۴ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
g۲۵۷۰ ورق گالوانیزه ۰.۸... ورق گالوانیزه ۰.۸ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۸ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
g۵۳۵۴ ورق گالوانیزه ۰.۶... ورق گالوانیزه ۰.۶ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۶ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۹,۵۰۰
g۳۲۲۶ ورق گالوانیزه ۱.۸... ورق گالوانیزه ۱.۸ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۱.۸ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۶,۹۰۰
g۶۸۵۳ ورق گالوانیزه ۱.۸... ورق گالوانیزه ۱.۸ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۱.۸ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۶,۹۰۰
g۲۵۵۰ ورق گالوانیزه ۱.۵... ورق گالوانیزه ۱.۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۱.۵ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۷۹۰۵ ورق گالوانیزه ۱... ورق گالوانیزه ۱ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۱ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۷,۹۰۰
g۸۹۸۰ ورق گالوانیزه ۰.۸... ورق گالوانیزه ۰.۸ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۸ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
g۶۹۲۷ ورق گالوانیزه ۰.۷... ورق گالوانیزه ۰.۷ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۷ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
g۴۱۱۹ ورق گالوانیزه ۰.۵۵... ورق گالوانیزه ۰.۵۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۵۵ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۳۱,۸۰۰
g۳۶۲۷ ورق گالوانیزه ۰.۷... ورق گالوانیزه ۰.۷ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۷ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
g۳۴۷۴ ورق گالوانیزه ۰.۵... ورق گالوانیزه ۰.۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۵ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۳۳,۲۰۰
g۲۲۹۴ ورق گالوانیزه ۰.۴... ورق گالوانیزه ۰.۴ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۴ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
g۸۴۷۰ ورق گالوانیزه ۱... ورق گالوانیزه ۱ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۱ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
g۶۷۴۶ ورق گالوانیزه ۰.۴۵... ورق گالوانیزه ۰.۴۵ شرکت ورق خودرو ۱۲۵۰ رول ۰.۴۵ ۱۲۵۰ رول شرکت ورق خودرو اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۸۲۸۱ ورق گالوانیزه ۰.۶... ورق گالوانیزه ۰.۶ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۶ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۹,۵۰۰
g۶۲۳۴ ورق گالوانیزه ۱.۲... ورق گالوانیزه ۱.۲ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۱.۲ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۷,۹۰۰
g۶۵۳۹ ورق گالوانیزه ۰.۹... ورق گالوانیزه ۰.۹ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۹ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
g۹۳۳۸ ورق گالوانیزه ۲... ورق گالوانیزه ۲ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۲ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۷,۰۰۰
g۱۵۶۸ ورق گالوانیزه ۱.۲... ورق گالوانیزه ۱.۲ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۱.۲ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم ۲۷,۹۰۰
g۲۷۸۶ ورق گالوانیزه ۱.۵... ورق گالوانیزه ۱.۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۱.۵ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
خروجی PDF