سراج توس  »  قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

با توجه به تغییرات قیمت ارز در سال‌های اخیر، قیمت ورق گالوانیزه و انوع محصولاتی که قیمت آنها وابسته به نرخ ارز است در حال نوسان بوده و ثابت نیست. در وب‌سایت سراج توس شما می‌توانید در لحظه، از قیمت انواع آهن و فولاد اطلاع پیدا کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درمورد انواع مشتقات آهن و فولاد و نحوه‌ی ارسال آنها، می‌توانید با پشتیبانان ما در شرکت سراج توس تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای ورق گالوانیزه امروز دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳ لطفا تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۱ و ۳۰۲

پاک کردن فیلتر
کد نام ضخامت (م‌م) ابعاد (م‌م) حالت کارخانه انبار واحد قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
g۲۵۰۹ ورق گالوانیزه ۰.۴۵ شرکت ورق خودرو ۱۰۰۰ رول ۰.۴۵ ۱۰۰۰ رول شرکت ورق خودرو اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۶۷۴۶ ورق گالوانیزه ۰.۴۵ شرکت ورق خودرو ۱۲۵۰ رول ۰.۴۵ ۱۲۵۰ رول شرکت ورق خودرو اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۲۶۴۹ ورق گالوانیزه ۰.۴ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۴ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۲۲۹۴ ورق گالوانیزه ۰.۴ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۴ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۳۴۷۴ ورق گالوانیزه ۰.۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۵ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۸۹۷۱ ورق گالوانیزه ۰.۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۵ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۸۲۸۱ ورق گالوانیزه ۰.۶ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۶ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۵۳۵۴ ورق گالوانیزه ۰.۶ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۶ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۶۵۳۹ ورق گالوانیزه ۰.۹ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۹ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۶۹۲۷ ورق گالوانیزه ۰.۷ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۷ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۳۶۲۷ ورق گالوانیزه ۰.۷ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۷ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۲۵۷۰ ورق گالوانیزه ۰.۸ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۸ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۸۹۸۰ ورق گالوانیزه ۰.۸ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۸ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۷۲۴۸ ورق گالوانیزه ۰.۹ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۹ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۸۴۷۰ ورق گالوانیزه ۱ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۱ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۱۵۶۸ ورق گالوانیزه ۱.۲ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۱.۲ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۶۲۳۴ ورق گالوانیزه ۱.۲ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۱.۲ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۷۹۰۵ ورق گالوانیزه ۱ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۱ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۲۵۵۰ ورق گالوانیزه ۱.۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۱.۵ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۲۷۸۶ ورق گالوانیزه ۱.۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۱.۵ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۴۵۰۴ ورق گالوانیزه ۲ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۲ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۹۳۳۸ ورق گالوانیزه ۲ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۲ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۶۸۵۳ ورق گالوانیزه ۱.۸ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۱.۸ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۳۲۲۶ ورق گالوانیزه ۱.۸ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۱.۸ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۴۱۱۹ ورق گالوانیزه ۰.۵۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۰۰۰ رول ۰.۵۵ ۱۰۰۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
g۸۸۶۱ ورق گالوانیزه ۰.۵۵ صنایع ورق های پوشش دار تاراز ۱۲۵۰ رول ۰.۵۵ ۱۲۵۰ رول صنایع ورق های پوشش دار تاراز اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
خروجی PDF