قیمت ورق سیاه

قیمت ورق نورد گرم و یا ورق سیاه به دلیل نوسانات بازار و میزان بالای تقاضا دائما در حال تغییر است و تغییرات بازار فولاد تأثیرمستقیمی بر قیمت ورق سیاه خواهد داشت.

ورق سیاه یکی از پر کاربردترین انواع ورق در ساختمان سازی، ساخت خودرو  و … است که به دلیل ذوب اجزای تشکیل دهنده ورق در دمای بالا و ایجاد رنگ مات، به این نام شناخته می‌شود.

ورق سیاه در بازه ضخامت ۱/۵ تا ۱۰۰ میلی متر عرضه می‌شود که پر طرفدارترین ضخامت ورق سیاه ۲ میلی‌متر است. نکته قابل توجه این است که ورق سیاه را در بازار عموماً با استاندارد ST37 شناخته می‌شود.

گفتنی‌ست ورق سیاه به دو صورت رول و شیت موجود است و از مهم‌ترین کارخانه‌های تولید کننده ورق سیاه می‌توان به  فولاد مبارکه اصفهان ، فولاد اکسین اهواز ، فولاد سبا و … اشاره کرد.

برای اطلاع از قیمت لحظه ای ورق سیاه می‌توانید با شماره تلفن ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۲ و ۳ تماس گرفته و در جدول زیر آخرین تغییرات قیمت ورق سیاه را مشاهده نمایید.

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای لطفا تماس بگیرید ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۲ و ۳

پاک کردن فیلتر
کد نام ضخامت (م‌م) ابعاد (م‌م) کیفیت حالت کارخانه انبار قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
b۴۴۸۰ ورق سیاه ۱۵ فولاد... ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۱۵ ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۱۴,۸۰۰
b۱۷۶۳ ورق سیاه ۱۰ فولاد... ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۱۰ ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۱۴,۸۰۰
b۴۲۱۰ ورق سیاه ۱۲ فولاد... ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۱۲ ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۱۵,۰۰۰
b۸۹۷۱ ورق سیاه ۸ فولاد... ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۸ ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۱۴,۸۰۰
b۵۳۸۶ ورق سیاه ۵ فولاد... ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۵ ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۱۵,۹۰۰
b۳۸۱۳ ورق سیاه ۶ فولاد... ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۶ ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۱۵,۹۰۰
b۹۱۵۱ ورق سیاه ۴ فولاد... ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۴ ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۱۸,۹۰۰
b۹۴۲۳ ورق سیاه ۴ فولاد... ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷ ۴ ۱۲۵۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۱۹,۷۰۰
b۱۵۰۷ ورق سیاه ۳ فولاد... ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۳ ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۰,۵۰۰
b۴۰۳۶ ورق سیاه ۳ فولاد... ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷ ۳ ۱۲۵۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۲,۵۰۰
b۲۹۰۸ ورق سیاه ۲.۵ فولاد... ورق سیاه ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۳۷ ۲.۵ ۱۰۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۳,۰۰۰
b۷۱۰۸ ورق سیاه ۲.۵ فولاد... ورق سیاه ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷ ۲.۵ ۱۲۵۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۲,۶۰۰
b۷۱۸۶ ورق سیاه ۲ فولاد... ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۳۷ ۲ ۱۰۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۳,۲۰۰
b۹۷۲۲ ورق سیاه ۲ فولاد... ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷ ۲ ۱۲۵۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۲,۹۰۰
b۱۰۵۴ ورق سیاه ۱۵ مجتمع... ورق سیاه ۱۵ مجتمع فولاد سبا ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۱۵ ۱۵۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد سبا اصفهان تماس بگیرید
b۵۱۷۱ ورق سیاه ۱۰ مجتمع... ورق سیاه ۱۰ مجتمع فولاد سبا ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۱۰ ۱۵۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد سبا اصفهان تماس بگیرید
b۴۵۴۳ ورق سیاه ۱۲ مجتمع... ورق سیاه ۱۲ مجتمع فولاد سبا ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۱۲ ۱۵۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد سبا اصفهان تماس بگیرید
b۹۹۴۶ ورق سیاه ۶ مجتمع... ورق سیاه ۶ مجتمع فولاد سبا ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۶ ۱۵۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد سبا اصفهان تماس بگیرید
b۷۶۲۱ ورق سیاه ۸ مجتمع... ورق سیاه ۸ مجتمع فولاد سبا ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۸ ۱۵۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد سبا اصفهان تماس بگیرید
b۲۴۸۵ ورق سیاه ۵ مجتمع... ورق سیاه ۵ مجتمع فولاد سبا ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۵ ۱۵۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد سبا اصفهان تماس بگیرید
b۵۴۵۵ ورق سیاه ۴ مجتمع... ورق سیاه ۴ مجتمع فولاد سبا ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۴ ۱۵۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد سبا اصفهان تماس بگیرید
b۵۴۱۳ ورق سیاه ۲.۵ مجتمع... ورق سیاه ۲.۵ مجتمع فولاد سبا ۱۲۵۰ رول St۳۷ ۲.۵ ۱۲۵۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد سبا اصفهان تماس بگیرید
b۱۳۳۵ ورق سیاه ۲ مجتمع... ورق سیاه ۲ مجتمع فولاد سبا ۱۲۵۰ رول St۳۷ ۲ ۱۲۵۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد سبا اصفهان تماس بگیرید
b۴۷۱۲ ورق سیاه ۲ مجتمع... ورق سیاه ۲ مجتمع فولاد سبا ۱۰۰۰ رول St۳۷ ۲ ۱۰۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد سبا اصفهان تماس بگیرید
خروجی PDF