سراج توس  »  قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه با توجه به تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر همواره در حال نوسان بوده و ثابت نیست. در وب‌سایت سراج توس شما می‌توانید در لحظه، از قیمت روز ورق سیاه اطلاع پیدا کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درمورد خرید ورق سیاه، قیمت انواع ورق سیاه، نمودار  قیمت ورق سیاه و نحوه‌ی ارسال ورق سیاه به سراسر ایران، با پشتیبانان ما در شرکت سراج توس تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای ورق سیاه امروز سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۳ لطفا تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۳ و ۳۰۴

پاک کردن فیلتر
کد نام ضخامت (م‌م) ابعاد (م‌م) کیفیت حالت کارخانه انبار قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
b۹۳۴۰ ورق سیاه ۸ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷ ۸ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ St۳۷ فابریک فولاد اکسین اهواز تماس بگیرید
b۲۰۷۴ ورق سیاه ۱۰ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷ ۱۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ St۳۷ فابریک فولاد اکسین اهواز تماس بگیرید
b۶۳۷۲ ورق سیاه ۱۲ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷ ۱۲ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ St۳۷ فابریک فولاد اکسین اهواز تماس بگیرید
b۲۶۱۶ ورق سیاه ۱۵ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷ ۱۵ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ St۳۷ فابریک فولاد اکسین اهواز تماس بگیرید
b۸۹۵۵ ورق سیاه ۲۰ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷ ۲۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ St۳۷ فابریک فولاد اکسین اهواز تماس بگیرید
b۵۷۷۴ ورق سیاه ۲۵ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷ ۲۵ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ St۳۷ فابریک فولاد اکسین اهواز تماس بگیرید
b۸۱۳۶ ورق سیاه ۳۰ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷ ۳۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ St۳۷ فابریک فولاد اکسین اهواز تماس بگیرید
b۹۹۵۹ ورق سیاه ۳۵ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷ ۳۵ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ St۳۷ فابریک فولاد اکسین اهواز تماس بگیرید
b۸۷۵۷ ورق سیاه ۴۰ فولاد اکسین ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک St۳۷ ۴۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ St۳۷ فابریک فولاد اکسین اهواز تماس بگیرید
b۹۷۲۲ ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷ ۲ میل ۱۲۵۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۳۸۱۳ ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۶ میل ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۴۲۱۰ ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۱۲ میل ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۷۱۸۶ ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۳۷ ۲ میل ۱۰۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۷۱۰۸ ورق سیاه ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷ ۲.۵ میل ۱۲۵۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۱۵۰۷ ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۳ میل ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۹۱۵۱ ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۴ میل ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۵۳۸۶ ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۵ میل ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۸۹۷۱ ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۸ میل ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۴۴۸۰ ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۱۵ میل ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۴۰۳۶ ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷ ۳ میل ۱۲۵۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۹۴۲۳ ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۳۷ ۴ میل ۱۲۵۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۱۷۶۳ ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۰۰ رول St۳۷ ۱۰ میل ۱۵۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۲۹۰۸ ورق سیاه ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۳۷ ۲.۵ میل ۱۰۰۰ St۳۷ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
b۸۵۰۶ ورق سیاه ۲ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷ ۲ میل ۱۰۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد گیلان رشت تماس بگیرید
b۷۵۴۴ ورق سیاه ۲.۵ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷ ۲.۵ میل ۱۰۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد گیلان رشت تماس بگیرید
b۶۰۴۶ ورق سیاه ۳ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷ ۳ میل ۱۰۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد گیلان رشت تماس بگیرید
b۱۰۳۲ ورق سیاه ۴ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷ ۴ میل ۱۰۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد گیلان رشت تماس بگیرید
b۲۷۳۹ ورق سیاه ۶ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷ ۶ میل ۱۰۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد گیلان رشت تماس بگیرید
b۱۰۵۲ ورق سیاه ۱۰ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷ ۱۰ میل ۱۰۰۰ St۳۷ رول مجتمع فولاد گیلان رشت تماس بگیرید
b۷۹۲۵ ورق سیاه ۲ نورد و لوله اهواز ۶۰۰ رول St۳۷ ۲ میل ۶۰۰ St۳۷ رول نورد و لوله اهواز اهواز تماس بگیرید
b۳۵۷۰ ورق سیاه ۲.۲ نورد و لوله اهواز ۶۰۰ رول St۳۷ ۲.۲ میل ۶۰۰ St۳۷ رول نورد و لوله اهواز اهواز تماس بگیرید
b۹۲۹۵ ورق سیاه ۲.۵ نورد و لوله اهواز ۶۰۰ رول St۳۷ ۲.۵ میل ۶۰۰ St۳۷ رول نورد و لوله اهواز اهواز تماس بگیرید
b۴۵۸۲ ورق سیاه ۳ نورد و لوله اهواز ۶۰۰ رول St۳۷ ۳ میل ۶۰۰ St۳۷ رول نورد و لوله اهواز اهواز تماس بگیرید
b۴۰۸۵ ورق سیاه ۴ نورد و لوله اهواز ۶۰۰ رول St۳۷ ۴ میل ۶۰۰ St۳۷ رول نورد و لوله اهواز اهواز تماس بگیرید
قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
خروجی PDF