قیمت ورق روغنی

ورق روغنی یکی از انواع ورق های سرد است که در فرآیند نورد سرد تولید می‌شود.

قیمت بازار فولاد  بر قیمت ورق روغنی تأثیرگذار بوده و به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ زدگی، افراد زیادی در پی اطلاع روزانه از قیمت آن هستند.

ورق روغنی با ظاهری یکدست یکی از پر کاربردترین انواع ورق در مصارف مختلفی مانند ساختمان سازی، تولید لوازم خانگی، تابلوهای علائم و … به شمار می‌رود.

ورق روغنی در بازه ضخامت ۰.۳ تا ۶ میلی متر و به دو صورت رول و شیت عرضه می‌شود و رایج‌ترین کیفیت ورق روغنی ST12، ST13،ST14  و ST16 است.

از مهم‌ترین کارخانه‌های تولید کننده ورق روغنی می‌توان به فولاد مبارکه اصفهان ، فولاد البرزغرب آسیا و … اشاره کرد.

برای اطلاع از قیمت لحظه ای ورق روغنی می‌توانید با شماره تلفن ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۴ تماس گرفته و در جدول زیر آخرین تغییرات قیمت ورق روغنی را مشاهده نمایید.

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای لطفا تماس بگیرید ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

پاک کردن فیلتر
کد نام ضخامت (م‌م) ابعاد (م‌م) کیفیت حالت کارخانه انبار قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
o۵۶۰۵ ورق روغنی ۱.۲... ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱.۲ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۵۹۹۷ ورق روغنی ۱... ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۹,۵۰۰
o۲۵۴۳ ورق روغنی ۰.۵... ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۵ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۳۳,۰۰۰
o۲۵۷۱ ورق روغنی ۰.۷... ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۷ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۹,۵۰۰
o۸۶۴۲ ورق روغنی ۲.۵... ورق روغنی ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۲.۵ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۹۱۴۴ ورق روغنی ۲... ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۲ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۳۰,۰۰۰
o۷۵۰۹ ورق روغنی ۲... ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۲ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۳۰,۵۰۰
o۳۲۰۵ ورق روغنی ۱.۵... ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۱.۵ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۸,۰۰۰
o۹۱۹۵ ورق روغنی ۱.۲۵... ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۱.۲۵ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۹,۵۰۰
o۵۵۶۸ ورق روغنی ۱.۲۵... ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱.۲۵ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۹,۵۰۰
o۲۶۶۷ ورق روغنی ۰.۹... ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۹ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۹۴۵۶ ورق روغنی ۱.۵... ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱.۵ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۸,۰۰۰
o۵۱۸۲ ورق روغنی ۱.۲... ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۱.۲ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۸۶۰۳ ورق روغنی ۱... ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۱ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۹,۵۰۰
o۳۹۳۹ ورق روغنی ۰.۹... ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۹ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۲۵۱۲ ورق روغنی ۰.۶... ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۶ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۹,۵۰۰
o۸۰۱۰ ورق روغنی ۰.۳... ورق روغنی ۰.۳ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۳ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۴۳۹۵ ورق روغنی ۱.۵... ورق روغنی ۱.۵ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱.۵ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۵۰۳۰ ورق روغنی ۰.۸... ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۸ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۹,۰۰۰
o۵۲۱۰ ورق روغنی ۱.۵... ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۴ ۱.۵ ۱۲۵۰ St۱۴ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۳۲۴۱ ورق روغنی ۰.۹... ورق روغنی ۰.۹ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۹ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۹۵۹۸ ورق روغنی ۰.۶... ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۶ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۹,۸۰۰
o۵۱۵۲ ورق روغنی ۱... ورق روغنی ۱ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۹۰۴۸ ورق روغنی ۰.۹... ورق روغنی ۰.۹ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۹ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۹۸۰۰ ورق روغنی ۰.۸... ورق روغنی ۰.۸ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۸ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۸۹۹۹ ورق روغنی ۰.۸... ورق روغنی ۰.۸ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۸ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۶۴۲۷ ورق روغنی ۱... ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۴ ۱ ۱۲۵۰ St۱۴ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۳۱۴۵ ورق روغنی ۰.۷... ورق روغنی ۰.۷ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۷ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۵۹۴۴ ورق روغنی ۰.۸... ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۸ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۲۸,۵۰۰
o۶۴۹۴ ورق روغنی ۰.۴... ورق روغنی ۰.۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۴ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۶۵۳۴ ورق روغنی ۰.۶... ورق روغنی ۰.۶ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۶ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۵۴۱۲ ورق روغنی ۰.۷... ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۴ ۰.۷ ۱۰۰۰ St۱۴ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۲۱۶۱ ورق روغنی ۰.۶... ورق روغنی ۰.۶ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۶ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۶۹۰۶ ورق روغنی ۰.۵... ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۵ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۳۳,۰۰۰
o۱۸۰۸ ورق روغنی ۰.۴... ورق روغنی ۰.۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۴ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۱۱۰۶ ورق روغنی ۱.۲... ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱.۲ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۶۹۶۱ ورق روغنی ۱.۵... ورق روغنی ۱.۵ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۱.۵ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا همدان تماس بگیرید
o۳۸۷۴ ورق روغنی ۰.۴... ورق روغنی ۰.۴ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۴ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۲۰۹۷ ورق روغنی ۰.۷... ورق روغنی ۰.۷ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۷ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
خروجی PDF