سراج توس  »  قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق دوغنی

قیمت ورق روغنی با توجه به کاربرد گسترده و رقابتی بودن بازار این محصول در بین تولید‌کنندگان مختلف، همواره در نوسان است. برای دریافت بهترین قیمت و همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر درمورد انواع آهن و فولاد و نحوه‌ی ارسال آنها، می‌توانید با پشتیبانان ما در شرکت سراج توس تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای ورق روغنی امروز دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳ لطفا تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۱ و ۳۰۲

پاک کردن فیلتر
کد نام ضخامت (م‌م) ابعاد (م‌م) کیفیت حالت کارخانه انبار قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
o۸۰۱۰ ورق روغنی ۰.۳ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۳ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۳۸۷۴ ورق روغنی ۰.۴ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۴ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۶۵۳۴ ورق روغنی ۰.۶ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۶ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۲۱۶۱ ورق روغنی ۰.۶ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۶ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۲۰۹۷ ورق روغنی ۰.۷ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۷ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۳۱۴۵ ورق روغنی ۰.۷ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۷ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۸۹۹۹ ورق روغنی ۰.۸ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۸ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۹۸۰۰ ورق روغنی ۰.۸ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۸ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۳۲۴۱ ورق روغنی ۰.۹ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۹ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۹۰۴۸ ورق روغنی ۰.۹ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۹ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۵۱۵۲ ورق روغنی ۱ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۴۳۹۵ ورق روغنی ۱.۵ فولاد غرب آسیا ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱.۵ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا اصفهان تماس بگیرید
o۶۹۶۱ ورق روغنی ۱.۵ فولاد غرب آسیا ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۱.۵ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد غرب آسیا همدان تماس بگیرید
o۵۰۳۰ ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۸ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۵۹۹۷ ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۵۱۸۲ ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۱.۲ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۹۴۵۶ ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱.۵ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۷۵۰۹ ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۲ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۵۴۱۲ ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۴ ۰.۷ ۱۰۰۰ St۱۴ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۶۴۲۷ ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۴ ۱ ۱۲۵۰ St۱۴ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۲۵۱۲ ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۶ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۶۴۹۴ ورق روغنی ۰.۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۴ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۵۲۱۰ ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۴ ۱.۵ ۱۲۵۰ St۱۴ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۱۸۰۸ ورق روغنی ۰.۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۴ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۹۵۹۸ ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۶ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۲۵۷۱ ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۷ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۸۶۰۳ ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۱ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۹۱۴۴ ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۲ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۵۹۴۴ ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۸ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۲۶۶۷ ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۹ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۳۹۳۹ ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۹ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۱۱۰۶ ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱.۲ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۳۲۰۵ ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۱.۵ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۶۹۰۶ ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۰.۵ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۲۵۴۳ ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۰.۵ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۵۶۰۵ ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱.۲ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۸۶۴۲ ورق روغنی ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۲.۵ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۵۵۶۸ ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲ ۱.۲۵ ۱۰۰۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
o۹۱۹۵ ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲ ۱.۲۵ ۱۲۵۰ St۱۲ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
خروجی PDF