قیمت میلگرد

میلگرد(آرماتو) محصولی فولادی گرم نوردیده است که به دو شکل ساده و آج دار( برجستگی های طولی و یا عرضی روی سطح) و با سطح مقطع گرد عرضه می‌شود.

قیمت میلگرد در ارتباط مستقیمی با قیمت بازار فولاد بوده و با توجه به پرکاربرد بودن آن در صنایع مختلف من جمله ساختمان مورد توجه فعالین این حوزه می باشد که در پی اطلاع از قیمت میلگرد می‌باشند.

توجه به این نکته ضروری ست که قیمت میلگرد با توجه به شاخه و یا کلاف بودن متفاوت است و همچنین رایج‌ترین استاندارهای میلگرد در بازار، A1، A2 و A3 است.

سایز میلگرد در بازه تقریبی ۵/۵ تا ۴۰ متغیر بوده و از مهم‌ترین کارخانه‌های تولید کننده میلگرد می‌توان به ذوب آهن اصفهان ، مجتمع فولاد خراسان (نیشابور) ، فولاد بافق یزد و… اشاره کرد.

برای اطلاع از قیمت لحظه ای ورق میلگرد می‌توانید با شماره تلفن ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۴ تماس گرفته و در جدول زیر آخرین تغییرات قیمت میلگرد را مشاهده نمایید.

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای لطفا تماس بگیرید ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

پاک کردن فیلتر
کد نام طول (متر) نوع سایز استاندارد حالت کارخانه واحد قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
r۲۲۲۱ میلگرد آجدار ۲۰... میلگرد آجدار ۲۰ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم ۱۲,۵۰۰
r۸۱۴۵ میلگرد آجدار ۲۰... میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۰۱۸ میلگرد آجدار ۱۸... میلگرد آجدار ۱۸ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم ۱۲,۵۰۰
r۲۵۸۹ میلگرد آجدار ۱۲... میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۰۰۳ میلگرد آجدار ۱۶... میلگرد آجدار ۱۶ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۲۱۴ میلگرد آجدار ۲۲... میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۳۰۰۷ میلگرد آجدار ۱۲... میلگرد آجدار ۱۲ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۳۶۹ میلگرد آجدار ۱۸... میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه نیشابور کیلوگرم ۱۲,۶۰۰
r۷۰۷۹ میلگرد آجدار ۱۰... میلگرد آجدار ۱۰ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۰ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۱۴۶ میلگرد آجدار ۱۴... میلگرد آجدار ۱۴ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۵۵۱ میلگرد آجدار ۱۲... میلگرد آجدار ۱۲ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۵۱۲۹ میلگرد آجدار ۱۰... میلگرد آجدار ۱۰ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۰ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۹۱۲۲ میلگرد آجدار ۱۴... میلگرد آجدار ۱۴ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم ۱۲,۵۰۰
r۳۶۵۸ میلگرد آجدار ۸... میلگرد آجدار ۸ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۸ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۳۱۳۳ میلگرد آجدار ۲۰... میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۲,۹۰۰
r۳۴۵۸ میلگرد آجدار ۲۲... میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۲۳۲ میلگرد آجدار ۱۶... میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۲,۷۰۰
r۴۵۰۱ میلگرد آجدار ۱۸... میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۲,۹۰۰
r۱۹۱۳ میلگرد آجدار ۱۴... میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۲,۸۰۰
r۹۴۳۲ میلگرد آجدار ۱۶... میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۶۹۵ میلگرد آجدار ۱۴... میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۹۳۵ میلگرد آجدار ۲۲... میلگرد آجدار ۲۲ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۸۲۷ میلگرد آجدار ۲۰... میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه نیشابور کیلوگرم ۱۲,۵۵۰
r۵۰۵۹ میلگرد آجدار ۱۰... میلگرد آجدار ۱۰ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۰ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۸۹۲ میلگرد آجدار ۸... میلگرد آجدار ۸ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۸ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۱۳۴ میلگرد آجدار ۱۰... میلگرد آجدار ۱۰ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۰ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۳۱۰ میلگرد آجدار ۱۲... میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۶۳۰ میلگرد آجدار ۱۴... میلگرد آجدار ۱۴ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۹۴۵۳ میلگرد آجدار ۱۶... میلگرد آجدار ۱۶ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۸۸۰ میلگرد آجدار ۱۸... میلگرد آجدار ۱۸ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۲۸۲ میلگرد آجدار ۲۰... میلگرد آجدار ۲۰ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۴۸۱۵ میلگرد آجدار ۲۲... میلگرد آجدار ۲۲ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۵۲۸ میلگرد آجدار ۱۴... میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۴۹۳ میلگرد آجدار ۱۶... میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
r۳۹۶۸ میلگرد آجدار ۱۸... میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
خروجی PDF