سراج توس  »  قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

قيمت ميلگرد-قيمت روز ميلگرد-سراج توس

قیمت میلگرد در سایت سراج قطعه توس، به‌صورت لحظه‌ای بروز می‌شود. سراج قطعه توس بهترین  قیمت میلگرد امروز را ارائه می‌دهد. شما می‌توانید با مراجعه به جدول قیمت میلگرد یا تماس با مشاوران سراج قطعه توس، با کیفیت‌ترین و مرغوب‌ترین میلگرد، همراه با مناسب‌ترین قیمت را انتخاب کنید. انتخاب میلگرد مناسب، هزینه‌ی ساخت پروژه‌های شما را کاهش می‌دهد و مقاومت ساختمان را در برابر حوادث بالا می‌برد.

لازم به ذکر است که سفارش شما ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از توافقات اولیه و پرداخت، در محل مورد نظر شما حاضر می‌باشد. سراج توس نماینده‌ی رسمی شرکت‌های تولید میلگرد بوده و میلگرد انتخابی شما مستقیم از کارخانه ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای میلگرد امروز دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳ لطفا تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۷ و ۳۰۸

پاک کردن فیلتر
کد نام طول (متر) نوع سایز استاندارد حالت کارخانه واحد قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
r۸۵۲۸ میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۴۹۳ میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
r۳۹۶۸ میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۱۴۵ میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
r۵۲۹۹ میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۴۱۳ میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۵ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
r۹۹۶۴ میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۸ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۶۰۳ میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۳۲ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۱۳۴ میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۵ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۳۱۰ میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۹۱۳ میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۲۳۲ میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
r۴۵۰۱ میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
r۳۱۳۳ میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
r۳۴۵۸ میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۱۲۹ میلگرد آجدار ۱۴ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۴۳۷۱ میلگرد ساده ۱۶ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ ساده ۱۶ شاخه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۷۰۷ میلگرد آجدار ۱۸ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۳۵۶ میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۶۱۶ میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۴۶۳۳ میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۵ شاخه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۰۴۴ میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۸ شاخه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۰۷۴ میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۳۲ شاخه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۸۹۲ میلگرد آجدار ۸ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۸ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۰۷۹ میلگرد آجدار ۱۰ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۰ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۳۰۰۷ میلگرد آجدار ۱۲ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۱۴۶ میلگرد آجدار ۱۴ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۱۰۷ میلگرد آجدار ۱۶ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۳۹۰ میلگرد آجدار ۱۸ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۹۲۲ میلگرد آجدار ۲۰ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۳۳۲ میلگرد آجدار ۲۲ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۱۲۹ میلگرد آجدار ۲۵ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۵ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۱۴۷ میلگرد آجدار ۲۸ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۸ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۴۸۰ میلگرد آجدار ۳۲ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۳۲ شاخه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
r۳۶۵۸ میلگرد آجدار ۸ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۸ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۵۱۲۹ میلگرد آجدار ۱۰ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۰ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۵۵۱ میلگرد آجدار ۱۲ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۹۱۲۲ میلگرد آجدار ۱۴ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۰۰۳ میلگرد آجدار ۱۶ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۰۱۸ میلگرد آجدار ۱۸ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۲۲۱ میلگرد آجدار ۲۰ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۹۳۵ میلگرد آجدار ۲۲ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۶۴۰ میلگرد آجدار ۲۵ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۵ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۹۳۳ میلگرد آجدار ۳۲ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۳۲ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۱۹۱ میلگرد آجدار ۱۲ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۰۹۲ میلگرد آجدار ۱۴ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
r۹۳۰۰ میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۴۹۴ میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۰۲۶ میلگرد آجدار ۲۰ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۵۲۲ میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
r۳۳۴۴ میلگرد آجدار ۲۵ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۵ شاخه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۴۹۳ میلگرد آجدار ۲۸ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۸ شاخه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
r۹۲۳۲ میلگرد آجدار ۳۲ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۳۲ شاخه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۶۳۰ میلگرد آجدار ۱۴ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۹۴۵۳ میلگرد آجدار ۱۶ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۸۸۰ میلگرد آجدار ۱۸ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۲۸۲ میلگرد آجدار ۲۰ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۴۸۱۵ میلگرد آجدار ۲۲ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۲۵۵ میلگرد آجدار ۲۵ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۵ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۸۴۴۷ میلگرد آجدار ۲۸ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۸ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۶۵۰ میلگرد آجدار ۳۲ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۳۲ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
r۵۰۵۹ میلگرد آجدار ۱۰ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۰ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۵۸۹ میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۶۹۵ میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۹۴۳۲ میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۳۶۹ میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۸۲۷ میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۲۱۴ میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۴۳۰۱ میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۵ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۳۰۵۰ میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۸ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۲۵۹۹ میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۳۲ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
خروجی PDF