قیمت میلگرد

میلگرد(آرماتو) محصولی فولادی گرم نوردیده است که به دو شکل ساده و آج دار( برجستگی های طولی و یا عرضی روی سطح) و با سطح مقطع گرد عرضه می‌شود.

قیمت میلگرد در ارتباط مستقیمی با قیمت بازار فولاد بوده و با توجه به پرکاربرد بودن آن در صنایع مختلف من جمله ساختمان مورد توجه فعالین این حوزه می باشد که در پی اطلاع از قیمت میلگرد می‌باشند.

توجه به این نکته ضروری ست که قیمت میلگرد با توجه به شاخه و یا کلاف بودن متفاوت است و همچنین رایج‌ترین استاندارهای میلگرد در بازار، A1، A2 و A3 است.

سایز میلگرد در بازه تقریبی ۵/۵ تا ۴۰ متغیر بوده و از مهم‌ترین کارخانه‌های تولید کننده میلگرد می‌توان به ذوب آهن اصفهان ، مجتمع فولاد خراسان (نیشابور) ، فولاد بافق یزد و… اشاره کرد.

قیمت میلکرد-قیمت روزانه میلگرد

قیمت میلگرد امروز

برای اطلاع از قیمت لحظه ای ورق میلگرد می‌توانید با شماره تلفن ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۴ تماس گرفته و در جدول زیر آخرین تغییرات قیمت میلگرد را مشاهده نمایید.

 

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای لطفا تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۷ و ۳۰۸

پاک کردن فیلتر
کد نام طول (متر) نوع سایز استاندارد حالت کارخانه واحد قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
r۴۸۱۵ میلگرد آجدار ۲۲ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم ۱۲,۵۳۰
r۱۲۸۲ میلگرد آجدار ۲۰ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم ۱۲,۵۳۰
r۶۸۸۰ میلگرد آجدار ۱۸ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم ۱۲,۵۳۰
r۹۴۵۳ میلگرد آجدار ۱۶ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم ۱۳,۲۳۰
r۶۶۳۰ میلگرد آجدار ۱۴ مجتمع فولاد بافق یزد A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه مجتمع فولاد بافق یزد کیلوگرم ۱۲,۹۰۰
r۸۱۴۵ میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۲,۹۰۰
r۳۹۶۸ میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۲,۹۰۰
r۱۴۹۳ میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۲,۹۰۰
r۸۵۲۸ میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۱۲,۹۰۰
r۸۳۱۰ میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۳,۱۹۰
r۷۱۳۴ میلگرد آجدار ۱۰ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۰ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
r۱۹۱۳ میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۲,۶۰۰
r۱۲۳۲ میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۲,۴۵۰
r۳۱۳۳ میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۲,۳۰۰
r۴۵۰۱ میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۲,۵۰۰
r۳۴۵۸ میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن اصفهان A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۱۲,۳۰۰
r۵۱۲۹ میلگرد آجدار ۱۰ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۰ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۳۶۵۸ میلگرد آجدار ۸ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۸ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۶۵۵۱ میلگرد آجدار ۱۲ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۰۰۳ میلگرد آجدار ۱۶ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم ۱۲,۳۱۰
r۹۱۲۲ میلگرد آجدار ۱۴ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم ۱۲,۳۵۰
r۱۰۱۸ میلگرد آجدار ۱۸ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم ۱۲,۳۱۰
r۲۲۲۱ میلگرد آجدار ۲۰ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم ۱۲,۳۱۰
r۵۰۵۹ میلگرد آجدار ۱۰ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۰ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۷۹۳۵ میلگرد آجدار ۲۲ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه فایکو(البرز ایرانیان) کیلوگرم ۱۲,۳۱۰
r۲۵۸۹ میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
r۹۴۳۲ میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۶ شاخه نیشابور کیلوگرم ۱۲,۳۱۰
r۶۶۹۵ میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه نیشابور کیلوگرم ۱۲,۳۱۰
r۲۳۶۹ میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۸ شاخه نیشابور کیلوگرم ۱۲,۳۱۰
r۶۸۲۷ میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۰ شاخه نیشابور کیلوگرم ۱۲,۳۱۰
r۷۲۱۴ میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۲۲ شاخه نیشابور کیلوگرم ۱۲,۳۱۰
r۷۰۷۹ میلگرد آجدار ۱۰ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۰ شاخه ظفربناب کیلوگرم ۱۳,۰۰۰
r۶۸۹۲ میلگرد آجدار ۸ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۸ شاخه ظفربناب کیلوگرم ۱۳,۲۰۰
r۳۰۰۷ میلگرد آجدار ۱۲ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۲ شاخه ظفربناب کیلوگرم ۱۳,۰۰۰
r۷۱۴۶ میلگرد آجدار ۱۴ ظفربناب A۳ شاخه ۱۲ متری ۱۲ آجدار ۱۴ شاخه ظفربناب کیلوگرم ۱۲,۷۰۰
خروجی PDF