قیمت فولاد آلیاژی

فولادآلیاژی را می‌توان به عنوان فولادی تعریف کرد که خواص مشخصه آن از عنصر دیگری به غیر از کربن ناشی می‌شود.

آلیاژسازی(ترکیب فولاد با عناصر آلیاژی) باعث افزایش سختی،کاهش اعوجاج، افزایش مقاومت سایشی می‌شود.

فولاد آلیاژی کاربردهای بسیار من جمله درتولید توربین ها،صنایع هوا و فضا، صنایع هسته ای و … دارد. 

قیمت فولاد آلیاژی در هر دسته متفاوت است، دسته‌های فولاد آلیاژی با توجه به ترکیب با عناصر آلیاژی متفاوت و کاربردشان مشخص می‌شود. از طرفی با توجه به نوسانات بازار، قیمت فولادآلیاژی دائماً در حال تغییر است.

به منظور سهولت در دسترسی، دسته‌بندی مختلف فولادآلیاژی به صورت جداگانه مشخص شده که با کلیک بر روی هر دسته می‌توانید اطلاعات مخصوص همان دسته را مشاهده نمایید.

برای اطلاع از قیمت لحظه ای فولاد آلیاژی با شماره تلفن ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۵ و ۶ تماس گرفته و در هر کدام از قسمت های زیر می‌توانید آخرین تغییرات قیمت انواع فولادآلیاژی را مشاهده نمایید.

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای لطفا تماس بگیرید ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۵ و ۶

پاک کردن فیلتر
کد نام گروه استاندارد گرید قطر (م‌م) نوع کارخانه انبار قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
s۶۹۸۶ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
s۷۰۰۶ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۶ عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۱۶ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد تماس بگیرید
s۹۰۰۸ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۶ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۶ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
s۷۴۲۲ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۵ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۵ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
s۸۳۱۷ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۴۰ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۴۰ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
s۳۴۰۴ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۴۵ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۹۰۹۵ ۴۵ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۶,۵۰۰
s۶۶۴۷ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
s۸۶۳۱ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۶ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۹۰۹۵ ۱۶ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۷,۱۳۰
s۹۱۴۰ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۹۰۹۵ ۲۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۷,۱۳۰
s۵۴۰۹ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۸ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۸ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
s۱۸۵۳ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۸ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۹۰۹۵ ۳۸ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۶,۵۰۰
s۷۷۰۰ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۰ عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ ۷۲۲۵ ۳۰ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد تماس بگیرید
s۴۳۸۸ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۸ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۸ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
s۲۴۸۶ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۵۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
s۵۲۳۵ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۹۰۹۵ ۵۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۶,۵۰۰
s۷۵۳۴ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۲۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۵,۲۵۹
s۱۴۰۲ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۶ عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۱۶ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد تماس بگیرید
s۳۷۰۵ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۸ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۹۰۹۵ ۳۸ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۶,۵۰۰
s۱۷۸۷ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۵۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
s۱۲۲۰ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۶ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۶ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
s۳۱۷۵ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۸ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۸ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
s۷۶۳۶ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۰ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۲۰ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۵,۲۵۹
s۶۰۴۸ فولاد عملیات... فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۱۰ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۱۱۰ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۴,۹۶۰
خروجی PDF