سراج توس  »  قیمت فولاد آلیاژی

قیمت فولاد آلیاژی

فولاد آلیاژی- قیمت فولاد آلیاژی

قیمت فولاد آلیاژی و انواع محصولاتی که قیمت آنها وابسته به نرخ ارز است، در حال نوسان بوده و ثابت نیست. در وب‌سایت سراج توس شما می‌توانید در لحظه، از قیمت انواع آهن و فولاد اطلاع پیدا کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درمورد انواع مشتقات آهن و فولاد و نحوه‌ی ارسال آنها، می‌توانید با پشتیبانان ما در شرکت سراج توس تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای فولاد آلیاژی امروز دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳ لطفا تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۷ و ۳۰۸

کد نام استاندارد گرید قطر (م‌م) شرایط حرارتی کارخانه قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
s۷۶۱۳ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۲ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۱۲ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۹,۰۲۳
s۷۰۰۶ فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۶ ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۱۶ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران تماس بگیرید
s۸۳۹۶ فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۶ ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۱۶ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۹,۳۶۹
s۳۴۷۰ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۶ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۱۶ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۲,۴۷۳
s۸۶۳۱ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۶ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۱۶ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۸,۹۵۶
s۶۸۰۳ فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۸ ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۱۸ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۹,۳۶۹
s۸۵۶۰ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۸ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۱۸ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۲,۴۷۳
s۲۴۳۰ فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۸ ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۱۸ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۹,۳۶۹
s۴۵۸۹ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۸ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۱۸ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۸,۹۵۶
s۷۶۳۶ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۲۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۶۲۲
s۴۹۰۵ فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۰ ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۲۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۹,۳۶۹
s۹۴۰۱ فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۰ ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۲۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران تماس بگیرید
s۴۰۷۵ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۲۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۲,۴۷۳
s۷۵۳۴ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۲ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۲۲ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۶۲۲
s۳۰۸۹ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۲۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۸,۹۵۶
s۵۰۹۷ فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۲ ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۲۲ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۹,۳۶۹
s۵۴۱۵ فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۲ ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۲۲ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۹,۳۶۹
s۸۵۳۹ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۲ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۲۲ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۲,۴۷۳
s۹۱۴۰ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۲ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۲۲ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۸,۹۵۶
s۱۵۰۸ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۴ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۲۴ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۶۲۲
s۵۸۲۵ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۴ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۲۴ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۸,۹۵۶
s۳۶۴۶ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۶ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۲۶ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۲,۴۷۳
s۴۰۳۸ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۸ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۲۸ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۲,۴۷۳
s۱۱۳۶ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۸ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۲۸ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۸,۹۵۶
s۲۲۷۱ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۱۵۱۱ فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۰ ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۳۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۷,۹۲۰
s۲۶۷۰ فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۰ ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۳۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران تماس بگیرید
s۷۷۰۰ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۳۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۳۶۲۷ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۳۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۸۹۰
s۶۹۸۶ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۲ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۲ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۸۵۵۴ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۲ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۳۲ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۵۸۰۷ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۴ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۳۴ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۷۴۲۲ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۵ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۵ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۹۰۰۸ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۶ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۶ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۷۳۱۷ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۶ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۳۶ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۴۳۸۸ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۸ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۸ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۷۹۱۷ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۸ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۳۸ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۱۸۵۳ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۸ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۳۸ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۸۹۰
s۸۳۱۷ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۴۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۴۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۴۵۳۹ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۴۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۴۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۱۶۳۲ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۴۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۴۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۸۹۰
s۶۱۳۳ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۴۵ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۴۵ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۹۱۲۸ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۴۵ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۴۵ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۳۴۰۴ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۴۵ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۴۵ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۸۹۰
s۳۴۴۴ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۵۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۳۹۸۹ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۵۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۹۷۰۲ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۵۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۸۹۰
s۱۷۸۷ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۲ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۵۲ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۵۲۳۵ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۲ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۵۲ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۸۹۰
s۲۸۶۸ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۵ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۵۵ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۴۹۷۲ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۵ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۵۵ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۳۰۸۸ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۶۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۶۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۴۸۱۰ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۶۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۶۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۶۸۳۷ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۶۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۶۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۸۹۰
s۲۲۹۶ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۷۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۷۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۷۰۸۸ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۷۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۷۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۵۰۶۶ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۷۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۷۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۸۹۰
s۲۹۶۶ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۸۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۸۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۰,۹۱۰
s۱۸۸۳ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۸۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۸۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۵,۱۲۰
s۳۳۷۵ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۸۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۸۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۸۹۰
s۲۸۶۰ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۸۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۸۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۸۹۰
s۸۴۲۴ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۰۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۱۰۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۶۳۲
s۸۹۱۲ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۰۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۱۰۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۵,۰۰۱
s۶۹۷۸ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۰۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۱۰۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۰,۶۷۹
s۶۰۴۸ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۱۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۱۱۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۶۳۲
s۳۷۴۸ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۱۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۱۱۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۵,۰۰۱
s۷۸۳۵ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۱۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۱۱۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۰,۶۷۹
s۴۱۰۶ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۲۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۱۲۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۷,۶۳۲
s۴۱۱۱ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۲۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۱۲۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۰,۶۷۹
s۷۴۶۳ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۴۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۱۴۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۸,۱۳۴
s۵۱۸۸ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۴۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۱۴۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۶,۲۲۸
s۳۹۰۶ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۶۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۱۶۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۸,۱۳۴
s۶۹۲۷ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۶۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۱۶۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۱,۵۱۶
s۱۴۵۲ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۸۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۱۸۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۸,۱۳۴
s۷۳۰۵ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۸۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۱۸۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۶,۲۲۸
s۴۱۵۰ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۰۰ CK۴۵ ۱۱۹۱ ۲۰۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۲۸,۱۳۴
s۵۹۲۰ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۰۰ MO۴۰ ۷۲۲۵ ۲۰۰ آنیل شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴۶,۲۲۸
s۹۴۲۷ فولاد کربنی CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۰۰ CK۴۵ ۹۰۹۵ ۲۰۰ ازرولد شرکت فولاد آلیاژی ایران ۳۱,۵۱۶
قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
خروجی PDF