قیمت فولاد آلیاژی

فولادآلیاژی را می‌توان به عنوان فولادی تعریف کرد که خواص مشخصه آن از عنصر دیگری به غیر از کربن ناشی می‌شود.

آلیاژسازی(ترکیب فولاد با عناصر آلیاژی) باعث افزایش سختی،کاهش اعوجاج، افزایش مقاومت سایشی می‌شود.

فولاد آلیاژی کاربردهای بسیار من جمله درتولید توربین ها،صنایع هوا و فضا، صنایع هسته ای و … دارد. 

قیمت فولاد آلیاژی در هر دسته متفاوت است، دسته‌های فولاد آلیاژی با توجه به ترکیب با عناصر آلیاژی متفاوت و کاربردشان مشخص می‌شود. از طرفی با توجه به نوسانات بازار، قیمت فولادآلیاژی دائماً در حال تغییر است.

به منظور سهولت در دسترسی، دسته‌بندی مختلف فولادآلیاژی به صورت جداگانه مشخص شده که با کلیک بر روی هر دسته می‌توانید اطلاعات مخصوص همان دسته را مشاهده نمایید.

 

قیمت فولاد-فولاد آلیاژی

قیمت جهانی فولاد

برای اطلاع از قیمت لحظه ای فولاد آلیاژی با شماره تلفن ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۵ و ۶ تماس گرفته و در هر کدام از قسمت های زیر می‌توانید آخرین تغییرات قیمت انواع فولادآلیاژی را مشاهده نمایید.

قیمت ورق فولادی-قیمت جهانی فولاد-سراج توس

با توجه به نوسانات بازار، برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای لطفا تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۱۳۲۳۲ - داخلی ۳۰۷ و ۳۰۸

پاک کردن فیلتر
کد نام گروه استاندارد گرید قطر (م‌م) نوع کارخانه انبار قیمت (تومان) مشاهده وضعیت
s۷۵۳۴ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۲۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۷,۵۴۸
s۵۲۳۵ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۹۰۹۵ ۵۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد تماس بگیرید
s۴۳۸۸ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۸ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۸ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد تماس بگیرید
s۱۸۵۳ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۸ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۹۰۹۵ ۳۸ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد تماس بگیرید
s۷۷۰۰ فولاد عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۰ عملیات حرارتی پذیر MO۴۰ ۷۲۲۵ ۳۰ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد تماس بگیرید
s۹۱۴۰ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۹۰۹۵ ۲۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۹,۷۰۰
s۸۶۳۱ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۶ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۹۰۹۵ ۱۶ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۹,۷۰۰
s۳۴۰۴ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۴۵ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۹۰۹۵ ۴۵ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۸,۹۷۵
s۸۳۱۷ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۴۰ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۴۰ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۷,۲۰۴
s۷۴۲۲ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۵ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۵ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۷,۲۰۴
s۷۰۰۶ فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۶ عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ ۷۰۳۵ ۱۶ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد تماس بگیرید
s۹۰۰۸ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۶ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۶ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۷,۲۰۴
s۶۹۸۶ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۳۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۳۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد تماس بگیرید
s۱۷۸۷ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۵۲ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۵۲ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۷,۲۰۴
s۶۰۴۸ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۱۱۰ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۱۱۰ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۸,۹۲۴
s۷۶۳۶ فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ شرکت فولاد آلیاژی ایران قطر ۲۰ عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ ۱۱۹۱ ۲۰ سایر شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد ۱۷,۵۴۸
خروجی PDF