فرصت ۲ ساله‌ی دولت به صنایع فولادی در استان‌های کم‌آب

فرصت 2 ساله برای صنایع آب بر مستقر در کویر

صنايع آب‌بر، باری بر دوش کویر ایران

بنا به اظهار كارشناسان، نيمي از صنايع بزرگ در نقاط خشك ايران واقع شده‌اند، اگرچه بخش صنعت نقش كمتري در بروز و تشديد بحران آب كشور دارد اما مهم ترين مشكل در اين بين استفاده غير اصولي از ذخاير آبي كشور است. براساس آمار موجود بالاترين سهم مصرف آب در ميان گروه‌هاي فعاليت صنعتي در بخش ‘صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي’ است و پس از آن ‘صنايع مواد غذايي و آشاميدني’ و ‘توليد فلزات اساسي’ در مجموع بيش از ۴۰ درصد آب مصرفي صنعت را استفاده مي‌كنند. با ما در سراج توس همراه باشید تا با معضلات احداث کارخانجات صنعتی در استان‌های کم آب آشنا شوید.

صاحبنظران معتقدند مكان‌يابي غيركارشناسي، احداث غيراصولي و نسنجيده واحدهاي صنعتي در برخي نقاط كشور، تشديد كمبود آب را به‌دنبال داشته‌است. تكنولوژي به‌روز در صنايع آب‌بر، احداث اين صنايع در مناطق خشك و كويري ايران بدون برنامه‌ريزي براي تامين آب و اعمال فشار بر مسوولان براي برداشت از سهم آب مصرفي مردم و كشاورزان، از ديگر مشكلات اين بخش است.

اين درحالي است كه در سال‌هاي اخير بزرگ‌ترين صنايع فولاد و آهن كشور در بسياري از نقاط خشك مانند اصفهان، يزد و كرمان استقرار يافته‌اند كه به‌دليل مصرف بالاي آب، بر بحران آب اين مناطق تاثير مستقيم گذاشته‌اند، از اين رو احداث چنين تأسيساتي در فلات مركزي كشور به مساله‌ای چالش برانگيز تبديل شده‌است. در ابتدا چرايي تمركز صنايع سنگين فولاد و ذوب آهن كشور در فلات مركزي و سپس ضرورت انتقال اين صنايع به سواحل خليج فارس با توجه به تشديد مستمر بحران آب و سيطره‌ی تبعات آن بر ساكنان شهرهاي فلات مركزي، دو مساله مهم است كه كارشناسان و صاحبنظران نسبت به آن هشدار داده‌اند.

كاهش منابع آب مورد نياز اين صنايع، مصرف گسترده‌ی آب آشاميدني شهري بدون توجه به هزينه‌هاي سنگين تامين آن و نبود استفاده اصولي و هدفمند از پساب پيامدهاي خطرناك تمركز صنايع در نقاط خشك كشور است. بسياري از كارشناسان بر اين باورند که نبود برنامه‌ريزي دقيق و اتخاذ تصميمات غيركارشناسي بخش صنعت در طول سال‌هاي متمادي بر مشكل كم آبي دامن زده‌است، به‌طوريكه امروز توسعه بدون برنامه‌ريزي اين صنايع بر دوش فلات مركزي سنگيني مي‌كند.

طرح ضربتی کوتاه مدت برای حل مشکلات آب چهار استان

وزیر نیرو گفت: طرح ضربتی کوتاه مدت برای حل مشکلات آب چهار استان به تصویب رسید. صنایع استان‌هایی که در این محدوده قراردارند، مکلفند طی دو تا سه سال، آب مورد نیاز خود را از طریق آب‌های غیرمتعارف تأمین کنند. وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه، به صنایع کمک خواهندکرد تا سهم آب کشاورزی، شرب و محیط‌‌‌ ‌زیست بیشتر شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه ما درزمینه‌ی بازچرخانی آب ضعیف عمل کردیم درحالیکه بازچرخانی امر مهمی است که هم در کشاورزی و هم در صنعت و مصارف خانگی می‌توان از آن استفاده کرد، گفت: طرح ضربتی کوتاه‌مدت برای حل مشکلات آب چهار استان به تصویب رسید. صنایع استان‌هایی که در این محدوده قراردارند، مکلفند طی دو تا سه سال آب مورد نیاز خود را از طریق آب‌های غیرمتعارف تأمین‌کنند که وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها نیز دراین زمینه، به صنایع کمک خواهندکرد تا سهم آب کشاورزی، شرب و محیط‌‌‌زیست بیشتر شود. دولت سیزدهم در گام اول برای حل مشکل آب استان‌هایی، چون اصفهان، چهارمحال‌و‌بختیاری، یزد و خوزستان که در فلات مرکزی کشور قرارگرفته‌اند، تصمیم گرفت برای صنایع آب‌بر تکالیفی را تعیین کند، تا از این رهگذر از آب شرب و محیط‌زیست صیانت کند. درعین‌ حال با بازچرخانی آب و استفاده از پساب، چراغ صنایع را هم روشن نگه‌دارد.

علی اکبر محرابیان، در حاشیه‌ی جلسه تشریح دستاورد‌ها و نتایج سومین جلسه بررسی مسائل آب چهار استان، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: جلسه در رابطه با مسئله آب چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان که از حوضه‌ی زاینده‌رود متأثر می‌شوند با حضور دستگاه‌ها و استانداران این استان‌ها برگزارشد. محرابیان ادامه داد: امروز می‌توانیم از روش‌هایی برای تأمین آب صنایع استفاده کنیم که روش‌های مطمئن‌تر و پایدارتری هستند و از نظر اقتصادی هم برای صنایع کشور به صرفه است و استفاده از آب‌های غیرمتعارف در دنیا یک روش مرسوم برای تأمین آب موردنیاز است، مانند پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و استفاده از آب دریا. وزیر نیرو افزود: یکی از برنامه‌هایی که با جدیت دنبال می‌کنیم، این است که آب مورد نیاز صنایع آب‌بری را که در مناطق کویری کشور قراردارد با استفاده از پساب و آب دریا تأمین کنیم تا از آب موردنیاز کشاورزی و شرب استفاده نشود.

محرابیان تأکید کرد: صنایع می‌توانند توسعه یابند و ما مخالف توسعه صنایع نیستیم، اما امروز آبی که مردم ما برای شرب و کشاورزی نیاز دارند، جایگزینی ندارد، بنابراین صنایع را باید به گونه‌ای گسترش دهیم که مردم با مشکل تأمین آب مواجه نشوند. راه دیگر برای تأمین آب مورد نیاز صنایع، بازچرخانی آب است که با این شیوه هم مردم به کسب و کار خود ادامه‌دهند و هم در تأمین آب شرب دچار تنگنا نشوند. وزیر نیرو با اشاره به اینکه برای تأمین آب مورد نیاز صنایع در چهار استان یاد شده برنامه میان‌مدت و بلند‌مدت در دستور کار است، گفت: صنایع استان‌هایی که در این محدوده قرار دارند، مکلفند طی دو تا سه سال آب مورد نیاز خود را از طریق آب‌های غیرمتعارف تأمین کنند و وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه، به صنایع کمک خواهند کرد، تا سهم آب کشاورزی، شرب و محیط‌زیست بیشترشود. محرابیان افزود: اگر در توسعه به آموزش توجه نکنیم برای مردم و برنامه‌ریزان کشور گرفتاری به‌وجود می‌آید. وی گفت: توسعه‌های اقتصادی و اجتماعی در گذشته تابع برنامه‌های آمایش نبوده، اما در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۱ آمایش به‌عنوان یک موضوع محوری باید توجه شود و نه‌تنها صنعت، بلکه توسعه سکونتگاه‌ها و صنایع هم باید تابع آمایش باشد.

بسیاری از صنایع می‌توانند در کنار آب‌های دریا توسعه یابند، مانند مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم که در صنایع جنوب کشور توسعه یافته‌اند. وی تأکید کرد: در مواقعی که امکان انتقال صنایع در کنار آب وجود ندارد می‌توانیم از انتقال آب دریا و پساب و روش‌های متعارف دنیا یعنی بازچرخانی استفاده کنیم. وزیر نیرو افزود: ما در زمینه بازچرخانی آب ضعیف عمل کردیم در حالی که بازچرخانی امر مهمی است که هم در کشاورزی و هم در صنعت و مصارف خانگی می‌توان از آن استفاده کرد. یکی از مشکلات ما طولانی شدن طرح‌های عمرانی است که در سال‌های گذشته شاهد رکود جدی طرح‌های آبی کشور بودیم و بسیاری از مشکلات امروز به خاطر طولانی‌شدن این طرح‌ها است؛ به طور مثال خیلی از سد‌ها ساخته شده، اما شبکه انتقال و فرعی آن ساخته نشده‌است و در اعتبارات اولویت رعایت نشده، اولویت دادن به طرح‌های مهم یکی از اقدامات کنونی ما است. ما امکان تأمین آب از طریق بازچرخانی را داریم، اما بازچرخانی در داخل واحد‌ها از جمله صنعتی، مسکونی، تجاری و کشاورزی به‌عهده‌ی مالک است تا بهره‌وری آب را افزایش دهیم.

شرکت سراج توس با سابقه‌ی درخشان در صنعت فولاد، بزرگترین تامین کننده‌ی انواع ورق‌های فولادی و مقاطع فلزی برای صنایع و پروژه‌های بزرگ کشور می‌باشد.

مشاهده مشخصات و قیمت‌ها

قیمت روز ورق روغنی

قیمت روز ورق سیاه

قیمت  روز ورق گالوانیزه

قیمت روز ورق اسید شویی

قیمت روز ورق رنگی

قیمت روز ورق آلیاژی

قیمت روز قلع اندود

منابع:

irna.ir

alef.ir

مطالب مرتبط