سراج توس در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو آذر ۹۷

ایران متافو

نمایشگاه بین المللی ایران متافو، متالورژی در تاریخ ۱۱الی ۱۴آذر ماه ۹۷در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید و ما تحت لوای همیشه سرافراز« سراج توس» در این نمایشگاه شرکت نمودیم.

نمایشگاه ایران متافو یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های داخلی بوده که فرصت مناسبی در اختیار صاحبان صنایع قرار می‌دهد تا محصولات و توانمندی‌ها، قابلیت‌های فنی و نوآوری‌های خود را عرضه نموده و از تبادل اطلاعات و دانش با دست‌اندرکاران صنایع مختلف بهره گیرند.