سراج توس در نمایشگاه بین المللی فرصت‌های تجاری افغانستان

سراج توس در نمایشگاه بین المللی فرصت‌های تجاری افغانستان

نمایشگاه بین المللی فرصت‌های تجاری افغانستان و کشورهای منطقه در بازه زمانی ۸ الی ۱۱ دسامبر۲۰۱۹ با حضور شرکت‌های مختلف تجاری ایران (من جمله سراج توس) و افغانستان در شهر هرات با حضور مقامات محلی افتتاح برگزار گردید.

این نمایشگاه اولین نمایشگاه افغانستان و کشورهای منطقه در هرات بود و با توجه به بکر بودن بازار افغانستان فرصت خوبی جهت آشنایی با تجار کشور افغانستان و تبادل دانش و تجارت بود.

 

مطالب مرتبط