آیین بزرگداشت روز مهندس با تقدیر از بزرگان صنعت و معدن

کارت دعوت روز مهندس

تقدیر از جناب آقای دکتر مجتبی ذاکر، مدیر عامل شرکت سراج توس در آیین بزرگداشت روز مهندس در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ۵ اسفند ۱۴۰۰

 

 

مطالب مرتبط