نمودار قیمت ورق سیاه ۶ مجتمع فولاد سبا ۱۵۰۰ رول St۳۷